top of page

L'iris blau
L'iris blau pertany a la família Iridaceae, formada per unes 300 espècies de plantes autòctones de zones temperades d'Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. A Andorra es poden trobar a les dues valls. També es coneix com a lliri blau, lliri comú, gran flama i lliri de cardo. Aquesta flor pot arribar als 70 centímetres d'alçada i les seves flors són amples i llargues. Solen ser morats o blaus, encara que n'hi ha moltes varietats en altres colors. L'època en què floreixen és durant tota la primavera i principis d'estiu i és habitual trobar-les en prats humits per sota dels 2.500 metres. Encara que són abundants a les zones on hi ha exposició total al sol, també poden sobreviure a l'ombra parcial i suportar el fred i les gelades. De la mateixa manera, tenen una preferència pels sòls calcaris, però poden prosperar en qualsevol sòl ben drenat.


bottom of page